Självtest

Hur länge har självtest funnits?

Självtest har funnits ganska länge och började som ett forskningsprojekt. Folkhälsoinstitutet har länge gett ekonomiskt stöd och det är forskare inom biologi som har skapat olika typer av självtest. Syftet med självtest har varit att underlätta för personer att testa sig för klamydia och att frigöra resurser från vårdcentraler och ungdomsmottagningar. Just klamydiatest är ett test som faktiskt är enkelt att utföra själv. Tanken är att man inte ska använda en barnmorskas eller läkares dyrbara tid för att utföra ett test som man egentligen kan göra själv. För ungefär tio år sedan började vissa län i Sverige att erbjuda självtest för klamydia online.

Vilka självtest kan man göra själv?

Att ställa sin egen diagnos genom ett självtest är numera möjligt. Man kan till exempel göra självtest för ägglossning, graviditet, svampinfektion, glutenintolerans, urinvägsinfektion och klamydia. Du behöver alltså inte längre gå till en doktor för att få reda på om du har blivit smittad av klamydia. För att självtester, eller hemmatester som de också kallas, ska fungera så måste de vara säkra och enkla att utföra för den enskilde patienten. Ett självtest för klamydia har många fördelar. Man slipper ta ledigt från jobbet eller skolan och det avlastar vården. Det är praktiskt för den som bor ute på landsbygden långt ifrån en vårdcentral.

Olika typer av självtest

Om du misstänker att du drabbats av klamydia så måste du först och främst veta vilka symtom som klamydia kan ge. Till exempel kan det svida när du kissar eller man kan blöda från underlivet. Det är viktigt att man noggrant analyserar sina symptom så man inte testar för fel sjukdom. Till exempel kan urinvägsinfektion ge liknande symptom som klamydia. Om man då testar för urinvägsinfektion och får ett negativt provsvar så kommer man inte under behandling snabbt vilket är viktigt när man har drabbats av klamydia.

Är det svårt att utföra ett självtest?

När man väl identifierat vilket självtest man vill göra så är det ganska enkelt att utföra på egen hand. För män krävs ett enkelt urinprov och för kvinnor ett slidprov och eller urinprov. Om du beställer hem ett självtest för klamydia så får du hem ett paket med posten. Det står inte vem avsändaren är eller att det innehåller självtest för klamydia. I paketet ligger självtestet tillsammans med en bruksanvisning där det står hur man ska göra. Ett kuvert för att skicka tillbaka självtestet brukar också följa med.

© 2024 Underhållningsvärlden | WordPress-tema: Cosimo av CrestaProject.