Näringsliv

Så vet du om operatörer har bra täckning

När man är på jakt efter ett nytt mobilabonnemang är det flera saker som spelar in. Pris, fri surf och fria samtal är några av dessa. Den kanske viktigaste egenskapen hos abonnemanget är dock täckningen – utan bra täckning är abonnemanget naturligtvis värdelöst.

Kontrollera täckningen på operatörernas hemsida

Idag finns fyra operatörer som har egna nät; Telia, Telenor, Tre och Tele2. Alla andra operatörer använder sig av något av dessa nät. Till exempel Hallon använder Tres nät, så för att kontrollera hur bra täckning Hallon har måste man gå till Tres hemsida. Samtliga av dessa så kallade huvudoperatörer publicerar täckningskartor på deras respektive hemsidor.

Täckningskartorna ger en bra överblick av vilka områden i Sverige som har mycket god, god och bastäckning. Gemensamt för alla operatörer är att de södra delarna av landet generellt har mycket god täckning, medan det kan variera en del mellan operatörer ju längre norrut man kommer. Bor man i Sveriges norra delar är det därför extra relevant att kontrollera täckningskartorna hos operatörer av intresse.

De olika täckningsgraderna

Som nämnts ovan är täckningskartan färglagd för att klargöra att den kategoriseras enligt tre olika nivåer:

  • Bastäckning: här kan man förvänta sig att kunna ringa och ha internetuppkoppling åtminstone utomhus.
  • God täckning: med god täckning ska det gå att ringa och surfa inomhus om man inte befinner för långt ifrån ett fönster.
  • Mycket god täckning: med mycket god täckning kan man förvänta sig att ha täckning i princip överallt, förutom i vissa undantagsfall.

Det bör dock nämnas att täckningskartor inte är en exakt bild av verkligheten, utan bygger på statistiska beräkningar från operatörernas master. Vill man vara 100 procent säker på att täckningen på en viss plats är tillfredsställande, är det därför att rekommendera att välja en operatör som erbjuder ett obundet abonnemang. På så sätt är det enkelt att avbryta abonnemanget om det visar sig vara otillräckligt.

Ett annat tips är att läsa andra användares recensioner av abonnemanget hos en omdömessajt. Då får man även en uppfattning om hur väl operatörens kundtjänst fungerar och huruvida andra personer är nöjda med operatören överlag.

© 2024 Underhållningsvärlden | WordPress-tema: Cosimo av CrestaProject.