Pension

Bättre skydd för PPM-sparare

Bättre skydd för PPM-sparare

Som PPM-sparare kan du i framtiden få ett bättre skydd mot så kallade felval. Enligt en nyligen utförd PPM-utredning bör de svenska pensionsspararna tvingas välja eller bekräfta sina fondval en gång var sjunde år. Detta förslag syftar till att skydda de PPM-sparare som har valt “fel” fonder. Det är ett förslag som inte tummar på den valfrihet som karaktäriserar premiepensionssystemet, men som alltså kan vara till hjälp för de sparare som inte är aktiva.

PPM-utredningen tillsattes redan 2014 och hösten 2016 publicerades detta förslag. Vad förslaget i praktiken skulle innebära är att såväl nya sparare som befintliga sparare som har gjort ett fondval per automatik kommer få sina fonder placerade i det statliga alternativet AP7 Såfa, förutsatt att de inte bekräftar sina fondval eller gör nya val. Vissa menar att detta är ett bra förslag, andra delar inte den åsikten. På senare tid har det även diskuterats huruvida fondvalen bör bekräftas var tredje år snarare än var sjunde.

God tanke men tveksamt utförande

Även om tanken bakom förslaget är god, det vill säga att man vill försöka skydda PPM-sparare från att välja dåliga fonder, är frågan om detta är rätt väg att gå. Vårt råd är att du åtminstone en gång varje år granskar dina fondval, förslagsvis i samband med att det orange kuvertet dimper ner i din brevlåda. Det är alltid en bra idé att se över sitt PPM-sparande och vidta eventuella nödvändiga åtgärder. Att däremot tvingas bekräfta sina val för att inte förpassas till AP7-soffan är dock någonting som vi ställer oss tveksamma till.

Det krävs viss kunskap för att lyckas riktigt bra med sitt PPM-sparande. Känner du att du saknar denna kunskap, eller kanske hellre ägnar din tid åt roligare saker än att välja vilka fonder du ska välja bland de drygt 840 tillgängliga PPM-fonderna? Då kan det vara en bra idé att anlita Advisor, en professionell fondförvaltare som erbjuder sina kunder PPM-förvaltning. Advisor har möjlighet att både placera en del av dina PPM-pengar i den egna PPM-fonden Advisor Världen, samtidigt som de även placerar i externa fonder. Denna kombination ger en bra balans av snabbt agerande och långsiktig värdeutveckling.

© 2024 Underhållningsvärlden | WordPress-tema: Cosimo av CrestaProject.