Tjänster

Fyra typer av assistansanordnare i Sverige

Vid val av assistansanordnare i Sverige finns det flera olika alternativ – kommun, privat, brukarkooperativ eller att helt enkelt vara sin egen. Varje alternativ skiljer sig på flera olika sätt och för den som står inför valet kan det vara bra att läsa på lite. Idag är privata assistansanordnare väldigt vanligt och det finns enormt många företag runt om i hela landet men inget av alternativen behöver inte nödvändigtvis vara bättre än något annat.

Olika assistansanordnare i Sverige

Personlig assistans infördes i Sverige 1994 och antalet beviljade har ökat stadigt sedan dess. Det finns många olika orsaker till att man kan ha rätt till assistans, till exempel om man har en funktionsnedsättning, en sjukdom eller om man fått svåra men till följd av en olycka. När man blivit beviljad sin tid behöver man välja vem som ska verkställa den och det är här dom olika alternativen kommer in i bilden.

Kommun
Assistans via kommun var under en lång period det vanligaste alternativet men idag är det bara drygt 20% av dom som ansökt och fått godkänt från Försäkringskassan som väljer att få assistans anordnad via sin kommun.

Privata assistansföretag
Privata aktörer inom assistansbranschen har under dom senaste åren vuxit enormt i mängd. Dom finns att hitta i princip var som helst och även om syftet är detsamma, det vill säga förmedla personlig assistans, så finns det mycket som kan skilja sig mellan dom olika företagen.

Enligt statistiken är detta det vanligaste alternativet, då drygt 70% av dom som är beviljade assistans av Försäkringskassan har valt en privat assistansanordnare i Sverige.

Brukarkooperativ
I ett kooperativ är alla medlemmar med och äger och driver verksamheten. Det är inte ett företag i samma mening som till exempel ett aktiebolag men själva assistansen sköts naturligtvis på ett likvärdigt sätt. Ungefär 6% har valt att vara med i ett brukarkooperativ framför andra alternativ.

Anordna sin egen assistans
Idag finns över 1300 verksamma assistansanordnare i Sverige som har ett godkännande från IVO att driva verksamhet. Av alla drygt 14 000 med beviljad assistans finns dock ca 1% som inte har eller behöver något sådant tillstånd, och det är den som väljer att anordna sin assistans helt på egen hand. Enkelt förklarat så är man själv arbetsgivare för dom assistenter som arbetar och man bär ansvar bland annat för att:

  • Anställa personal
  • Göra scheman
  • Administrera löner
  • Redovisa till Försäkringskassan och Skatteverket
© 2024 Underhållningsvärlden | WordPress-tema: Cosimo av CrestaProject.