Näringsliv

Neuropsykiatrisk bedömning

Neuropsykiatrisk bedömning är en diagnostisk metod som används vid diagnostisering av patienter med vissa psykiska störningar. Det har utvecklats från användning av neuropsykologiska tester som användes för att utvärdera utvecklingen av Alzheimers sjukdom till dagens avancerade neuropsykiatriska testsystem. Ett brett spektrum av störningar kan diagnostiseras genom Neuropsykiatriska bedömning, allt från utvecklingsstörningar till attention deficit disorders. Det är dock viktigt att notera att resultaten av dessa tester är endast prediktiva och baseras på de symtom en patient uppvisar snarare än deras underliggande orsak. Därför kan patienten presentera med ett antal olika symtom som impulsivitet och hyperaktivitet, som också kan orsakas av olika medicinska tillstånd.

Processen för Neuropsykiatrisk bedömning är utformad för att ge en definitiv diagnos. Detta inkluderar testning av olika områden i patientens hjärna, inklusive minne och koncentration, beteende, tal och språk, perception och tankeprocesser, personlighet, relationer och emotionell bearbetning. Det finns fyra typer av tester som vanligen används för att diagnostisera patienten: Neuropsychologic Testing Procedure NPT, Neuropsychologic Examination och neuropsykologisk screening-NPES, Neuropsychologic Frågeformulär och Neuropsychologic Interference Test. När Neuropsykiatrisk Bedömning utförs ska testets fokus ligga på patientens mentala symptom, som inkluderar impulsivitet, hyperaktivitet och onormal hjärnfunktion.

© 2024 Underhållningsvärlden | WordPress-tema: Cosimo av CrestaProject.