Logistik

Så tillverkas sträckfilm

Genom att känna till lite mer information om en produkt kan du få ut mesta möjliga av den. Därför kommer vi här titta närmare på hur sträckfilm tillverkas. Med hjälp av denna information kan du bland annat fatta beslut kring vilken typ av film du behöver samt förändra det sätt på vilket du lindar in produkter i den. Denna lilla kunskap om sträckfilm kan räcka en lång väg.

Det första du behöver känna till är att det finns två olika sätt att tillverka sträckfilm. Bägge dessa processer framställer en film med specifika fördelar och nackdelar. Det finns även egenskaper som delas av de båda typerna av sträckfilm, såsom hållbarheten. De går nämligen inte sönder lika lätt som andra typer av sträckfilm.

Olika typer av sträckfilm

Plangjuten sträckfilm tillverkas genom att termoplast smälts ner och pressas, för att sedan hamna på en kylande rulle där filmen blir fast. Denna process för kylning av sträckfilm liknar den process där plast kyls ner. Detta sätt att tillverka sträckfilm gör filmen mer genomskinlig, vilket gör det enklare att se igenom den. När den sedan snurras av från sin rulle är filmen betydligt tystare än nästa typ av sträckfilm som vi kommer berätta om nedan. Om du inte vill använda en maskin för att packa dina varor finns det också sträckfilm som är gjord för att användas till att lindra in gods för hand.

Även nästa typ av sträckfilm, blåst sträckfilm, skapas genom att termoplast smälts ner, men den pressas på ett annat sätt. Plasten formas vertikalt på ett sätt så att ett tunt rör blåses upp likt en ballong när luft tvingas in genom hålet. På rörets topp sitter en luftring som kyler ner det smälta materialet. Denna process är mer komplex än den vi tidigare berättat om, vilket gör att denna typ av sträckfilm kan ha ett högre pris. Blåst sträckfilm är inte lika genomskinlig som plangjuten sträckfilm. Detta beror på att den brukar kristalliseras under tillverkningsprocessen. Detta gör att man inte ser varorna lika enkelt. Filmen är också betydligt mer högljudd när den avlägsnas från rullen för att säkra godset.

© 2024 Underhållningsvärlden | WordPress-tema: Cosimo av CrestaProject.