Cyklar

Pendling på cykel förebygger sjukdomar

Pendling på cykel förebygger sjukdomar

En stor studie visar att cyklister som pendlar till skolan eller arbetet löper en betydligt lägre risk för att dö av olika sjukdomstillstånd än personer som tar bilen eller färdas kommunalt. Detta har forskare vid universitetet i Glasgow kommit fram till. Resultatet i studien visar att du kan minska risken för att dö till följd av diverse sjukdomstillstånd med hela 41 procent i jämförelse med personer som pendlar med bil eller kommunala färdmedel. Denna siffra gäller naturligtvis för såväl cyklister med dyra cyklar som cyklister med billiga cyklar.

I denna omfattande studie har man under fem år studerat över 260 000 brittiska pendlare, där hälften av deltagarna i studien varit män och hälften kvinnor. Medelåldern hos deltagarna var 53 år och förutom att minska risken för hjärtsjukdomar med 46 procent, minskade de personer som pendlade på cykel även risken för att drabbas med cancer med 45 procent. Detta är förstås bara en i mängden av de studier som pekar på hälsofördelarna med att cykla, men det som gör den speciell är att den är så pass omfattande.

Att cykla en del av sträckan är bättre än inget

De största hälsofördelarna får de cyklister som pendlar längre sträckor, men även kortare pendling genom staden kan hjälpa till att förebygga uppkomsten av hjärt-kärlsjukdomar. I genomsnitt uppgav pendlarna att de cyklade knappt fem mil per vecka, det vill säga knappt en mil om dagen, till jobbet. Även de pendlare som kombinerade cyklingen med kommunala färdmedel, exempelvis genom att åka buss eller tåg en del av sträckan, minskade risken för att dö i förtid med 24 procent genom sin cykling.

Även om ditt pendlingsavstånd är för långt för att du ska orka färdas via enbart cykel, kan du med andra ord överväga att cykla delar av sträckan eller utföra ärenden på cykel när du har möjlighet. Statistik från USA visar att uppemot 40 procent av alla resor är cirka tre kilometer långa, vilket gör att man med fördel hade kunnat färdas med cykel istället för bil. I synnerhet nu när värmen har börjat infinna sig här i Sverige ökar antalet cyklister på våra vägar. Ge dig ut på nätet och titta på billiga cyklar nu!

© 2024 Underhållningsvärlden | WordPress-tema: Cosimo av CrestaProject.