Vårdnadstvist

Så får du hjälp vid vårdnadstvist

Så får du hjälp vid vårdnadstvist

När du står inför en vårdnadstvist är det viktigt att inse att det är en process som ofta drar ut på tiden. Det är heller inte ovanligt att det uppstår olika slag av konfliktsituationer under processens gång. Kommunikationen mellan föräldrarna är viktig, men om du upplever det svårt att komma överens med den andra föräldern kan du behöva professionell hjälp, läs vidare på den här sidan vad det innebär.

Vid en vårdnadstvist är det angeläget att du hittar en trovärdig advokat med kunskaper inom familjerätt, som kan se din situation ur ett helhetsperspektiv. Advokaten ska samtidigt tydliggöra både dina rättigheter och skyldigheter så att du får god kunskap om vad som gäller.

I en vårdnadstvist är det alltid barnets bästa som ska stå i fokus, men många gånger är det lätt som förälder att blanda in egna synpunkter och känslor. Advokaten finns vid din sida för att se på situationen ur ett juridiskt perspektiv.

Med barnets bästa i fokus

Barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Om en förälder brister i föräldrarollen och inte kan skapa trygghet för sitt barn kan umgängesrätten ges till endast en av föräldrarna. Advokaten tar hänsyn till alla olika aspekter som framkommer i ärendet och företräder dig i rätten.

Vem betalar kostnaden?

Grundregeln är den att respektive förälder ansvarar för den egna kostnaden oavsett utgången av vårdnadstvisten. Undantag finns t ex om en av föräldrarna medvetet stör processen på något sätt. Det här kan din advokat ge dig ytterligare information om i händelse av att konfliktlägen uppstår.

Hur startar du processen?

Du behöver fylla i en blankett om att du ansöker om ensam vårdnad. Blanketten hittar du på Skatteverkets hemsida. Om allt går på det smidigaste sättet, så godkänner den andra föräldern din ansökan. Därefter tar det några veckor innan ditt ärende slutförs och du får besked om att du fått ensam vårdnad. I händelse av att den andra föräldern inte godtar din ansökan går ärendet till domstol. Det är då du verkligen behöver ha stöd av en advokat med kunskap inom familjerätt.

Hur lång tid kan hela processen ta?

Naturligtvis är det olika från fall till fall, men du ska räkna med att om det går snabbast möjligt tar det trots allt några månader. Uppstår det olika slag av konfliktlägen kan processen pågå ända upp till 18 månader.

© 2024 Underhållningsvärlden | WordPress-tema: Cosimo av CrestaProject.