Tjänster

Stöd vid funktionsnedsättning

Det har under många år funnits en uppsjö stöd man kan söka om man har en funktionsnedsättning som innebär att man behöver hjälp i vardagen. Sedan 1994 finns detta bland annat i form av personlig assistens. Att ha en personlig assistent går ut på att man skall få hjälp med allting som krävs för att man skall kunna leva självständigt. Hur stödet utformas är någonting individuellt och för varje brukare görs en studie där man försöker komma fram till vilken omfattning som krävs. Vissa behöver personliga assistenter mer eller mindre dygnet runt. För andra är det tillräckligt med assistans under någon viss del av dagen.

I första hand skall en personlig assistent vara behjälplig med alla grundläggande behov. Det gäller allt ifrån personlig hygien till att klä på sig, äta och kommunicera. Därtill har brukaren precis som alla andra rätt till aktiviteter och fritidssysslor. Detta är någonting unikt med personlig assistans. Att man går in för att hjälpa individen att klara sitt liv fullt ut! Där funktionshindret omöjliggör någonting skall en personlig assistent kunna gripa in.

En personlig kontakt

I och med att man som brukare släpper in någon okänd i sitt hem, är det viktigt att tillsättningen av personal sker i samförstånd med denne. Det finns inga rätt eller fel i hur man väljer personlig assistent och det är brukaren som är arbetsgivare. Detta innebär att personkemi kan vara det som avgör framför tidigare kompetens. De företag som jobbar med personlig assistans är noga med att assistenterna skall ha en inblick i det funktionshinder brukaren har. En rekrytering kan därför ta sin tid och innebära att man som assistent kommer att vara ”extrapersonal” under en tid tills dess man lärt sig hur vardagen ser ut och vilka behov som behöver tas om hand.

Gäller det ett funktionshinder där kommunikationen påverkas eller där personen i fråga inte har förmåga att kommunicera alls, är det oerhört viktigt att man är inskolad på rätt sätt. Detta för att man skall kunna fungera så bra som möjligt i rollen som personlig assistent och vara det stöd som krävs. Här finns mer information om att jobba som personlig assistent.

© 2024 Underhållningsvärlden | WordPress-tema: Cosimo av CrestaProject.