Hus och hem

Storlek och mått på attefallshus

Att bygga ett attefallshus kan vara ett bra alternativ för den som är i behov av ett extra förvaringsutrymme – både för prylar och för gäster. Det kan också vara ett alternativ till en permanentbostad eftersom det är tillåtet att använda husen just till det. Det finns dock vissa regler att förhålla sig till vid en byggnation – framför allt när det kommer till storlek.

Storlek och mått på attefallshus

Ett attefallshus kan som sagt vara ett bra alternativ av flera olika anledningar – kanske för att ha en egen plats för gäster eller för förvaring av trädgårdsprylar och annat. Oavsett anledning till uppförandet finns en del regler att förhålla sig till – inte minst gällande husets storlek.

Tidigare har det varit tillåtet att bygga attefallshus på upp till 25 kvm utan bygglov men detta har sedan en tid tillbaka ändrats till 30 kvm. Värt att veta är att om det finns flera attefallshus på samma tomt så gäller en total storlek på 30 kvm – alltså med alla husen inräknade. Det går så ledes inte att bygga ett hus på 30 kvm och ett annat på till exempel 25 kvm.

Övrigt vad gäller storleken så finns även en maxhöjd – huset får vara max 4 meter högt, räknat från marken upp till taknocken, vilket trots allt ändå är generöst. Med 4 meter i takhöjd är det inga problem att få plats med till exempel ett sovloft för att maximera ytan invändigt.

Placering

Reglerna för placering av attefallshus är enkla – huset placeras på den egna tomten men minst 4,5 meter från tomtgränsen. Önskas huset placeras närmare gränsen krävs ett medgivande från berörda grannar om det finns några sådana. Om dom eventuella grannarna inte ger sitt medgivande gäller det att tänka om vad gäller placeringen.

Annat bra att veta

Förutom storlek och placering finns förstås även andra saker att som kan vara bra att känna till innan byggnationen av ett attefallshus kan starta. Några snabba fakta är:

  • Bygganmälan till kommunen behöver skickas in
  • Invänta startbesked innan bygget påbörjas
  • Särskilda regler gäller vid strandskyddsområden, samt områden nära allmänväg och järmvägsområden
  • Särskilda regler gäller om huset ska användas som permanentbostad

För mer information finns regler och annat att hitta på Boverkets hemsida. Det går även att kontakta byggnadsnämnden hos kommunen om frågor finns.

© 2024 Underhållningsvärlden | WordPress-tema: Cosimo av CrestaProject.