Tjänster

Så fungerar personlig assistans i Norrköping

LSS-lagstiftning anger att alla har rätt till ”goda levnadsvillkor” samt att man ska kunna vara ”självständig och självbestämmande”. Det betyder att personer som behöver fysisk hjälp i vardagen ska få detta – även om verkligheten inte alltid ser ut så.

Ansöka om assistans

Förutsatt att du inte är 65 år eller äldre kan du ansöka om personlig assistans. Detta sker genom kontakt med en LSS-handläggare inom Norrköpings kommun. Enklast är att ringa till kommunväxeln och be dem koppla till rätt handläggare. Ni bestämmer ett datum då ni träffas och där du får beskriva dina behov. Därefter kommer handläggaren avgöra om du ska få assistans eller inte. Blir du beviljad får du själv välja assistansföretag. Ansökan ske på Norrköping.se. Gå in på hemsidan och sök sedan efter ”personlig assistans” varpå artikeln inom detta område kommer visas. Här finns även länkar till olika avdelningar inom kommunen samt blanketter att ladda hem. Här kan man även hitta kontakuppgifter till kommunens assistans samt se samtliga assistansföretag som är verksamma i Norrköping.

Välja assistansföretag

Du kan välja mellan att låta kommunen ge assistansen eller ett privat assistansföretag. Det finns flera fördelar att jämföra flera företag, omdömen om dem samt arbetssätt. Alla har olika behov och ett assistansföretag kan i vissa fall ha spetskompetens inom ett område. Om det känns svårt att välja kan en assistansförmedlare kontaktas. Det innebär att man förklarar sina behov för förmedlaren varpå de sedan sammanställer detta och kontaktar en rad assistansföretag. En förmedlare som är gratis att använda och som därmed underlättar kontakten med assistansföretagen. Dessa företag kan anlitas oavsett om man vill byta företag eller om man för första gången ska få assistans. Saker som kan påverka vilket assistansföretag som ska väljas är:

  • Personkemi
  • Kompetens
  • Erfarenhet av liknande assistans
  • Arbetsförhållanden för de anställda
  • Referenser
  • Vänner som har samma assistansföretag

Källa:

Texten ovan är ett sammandrag av artikeln ”Assistansföretag i Norrköping” publicerad på Assistansförmedling.se i oktober 2019. Även om artikeln har fokus på Norrköping så är det enbart en del av företagets verksamhet. På Assistansförmedling.se går det att läsa att företaget är verksam i 230 kommuner runt om i Sverige. Denna artikel bör alltså bara vara en presentation av deras verksamhet i Norrköping. Det finns även andra assistansförmedlare som erbjuder liknande tjänster inom samma område.

© 2024 Underhållningsvärlden | WordPress-tema: Cosimo av CrestaProject.