Allergi

Allergier – vad och varför?

Upp till 25 % av den svenska befolkningen lider av någon form av allergi. De flesta forskare anser att det har med vår levnadsmiljö att göra men de lärda tvistar om vad allergi egentligen beror på. Allergier har stadigt ökat de senaste åren och för den som drabbas av till exempel pollenallergi kan vardagen ibland upplevas som väldigt jobbig.

Vad är allergi?

Allergi innebär att man är överkänslig mot ett visst ämne. Det kan till exempel vara pollen, katthår eller nötter, så kallade allergener. När man är allergisk mot någonting så har kroppens egna immunsystem hamnat i obalans och reagerar mot en viss allergen som om den vore skadlig fastän den är helt harmlös. Kroppen försvarar sig mot allergenen genom något som kallas en inflammatorisk reaktion. Det innebär att kroppens immunförsvar tillverkar utan egentlig anledning antikroppar som är riktade mot specifika substanser som andra personer tål. Kroppen blir bättre för varje gång att bekämpa allergenet eftersom det nu går fortare att identifiera allergenet i kroppen.

Vilka symptom uppkommer vid allergi? 

Det finns många olika symtom som uppkommer vid allergier. Man kan få snuva, bli täppt i näsan, drabbas av frekventa nysningar och klåda i näsan och på andra ställen i kroppen, till exempel halsen. Ögonen kan bli irriterade men trötthet är också ett vanligt symtom på allergi. En del personer får ont i huvudet. Det kan för många personer vara ganska jobbigt, man blir trött och hängig som om man hade en kraftig förkylning. Är man allergisk mot pollen eller pälsdjur så kan man uppleva vardagen som jobbig. Man kan försöka undvika att komma i kontakt med husdjur men pollen är svårare att undvika, särskilt på våren. Det är viktigt att man behandlar sina symptom, annars riskerar man att utveckla allergisk astma. Därav är det även viktigt att genomföra ett allergitest om man märker att man reagerar systematiskt mot något.

Varför ökar allergier? 

Forskarna är oense om varför allergier har ökat så mycket de senaste åren. För 50 år sedan var det mindre än en procent av Sveriges befolkning som led av någon form av allergi, idag är den mycket högre. Det finns olika teorier som försöker förklara denna ökning. En teori är att vi idag lever långt från naturen och de bakterier och mikroorganismer som kan motverka och skydda oss människor från allergier. En annan teori är att allergi beror på den ökade hygienen. Det finns till exempel forskning som visar att barn som växer upp på en bondgård löper mindre risk att bli allergiska.

© 2024 Underhållningsvärlden | WordPress-tema: Cosimo av CrestaProject.